29990

استاندارد سیستم خدمات یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی ISO 29990: 2010

هدف استاندارد iso 29990 ، بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیررسمی و آموزش‌های سازمانی (آموزش‌های درون‌سازمانی و آن‌هایی که برون‌سپاری می‌شود) می‌باشد.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰، اصطلاح ” خدمات یادگیری ” را به‌منظور تشویق تمرکز بر فراگیران و نتایج فرآیند و تأکید بر طیف کاملی از گزینه‌های موجود برای ارائه خدمات یادگیری به‌جای اصطلاح ” آموزش ” بکار می‌برد.

استاندارد ISO ۲۹۹۹۰، بر شایستگی تأمین کنندگان خدمات یادگیری تأکید داشته و در پی آن به سازمان‌ها و افراد در انتخاب تأمین کننده خدمات یادگیری در جهت برآورده سازی نیازها و انتظارات سازمان برای توسعه صلاحیت و شایستگی کمک می‌نماید.

آموزش‌های غیررسمی به آن دسته از آموزش‌های سازمان‌یافته اطلاق می‌شود که برای مخاطبین خاصی که به تحصیلات رسمی اشتغال ندارند، برنامه‌ریزی می‌شود این نوع آموزش‌ها معمولاً توسط مؤسسات آموزش خصوصی، مراکز آموزش بزرگسالان، دانشگاه‌های خصوصی، مؤسسات مهارت‌آموزی، هنرستان‌ها و …. ارائه می‌شود.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ برای سازمان‌هایی که گواهی ایزو ۹۰۰۱ دارند و برای سازمان‌هایی که هیچ سیستم مدیریتی ندارند می‌تواند مفید واقع شود.

مزایای به‌کارگیری استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

  • بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه‌شده.
  • شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری
  • افزایش توان رقابتی خدمات ارائه‌شده.
  • تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی
  • توسعه ی یک آموزش فراگیر محور اثربخش
  • تمرکز بر نیازهای فراگیران.
  • نتایج قابل اندازه‌گیری در ارزشیابی خدمات آموزشی
  • پایش مستمر و کنترل فرآیند یادگیری.
  • رسمیت بین المللی وتوسعه  فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹

 

فارسی