crm

crm

مديريت ارتباط با مشتري  CRM

عبارت مديريت ارتباط با مشتري يا CRM از اوايل دهه نود ميلادي وارد حوزه مديريت و بازاريابي شده است. بررسيها نشان مي دهد که اين اصطلاح تقريبا از زماني که توماس سيبل، مدير و مالک Siebel Systems عنوان «مديريت ارتباط با مشتري» را در مورد نرم افزار توليدي خود به کار برد، به تدريج درادبيات مديريت و بازاريابي رايج شد.

اين واژه مخفف عبارت Customer Relationships Management به معناي مديريت ارتباط با مشتريان مي باشد.
CRM به عنوان ابزار تکنولوژيکي قوي به کمک شما آمده و درجمع آوري اطلاعات شما از مشتريان ، افزايش سرعت عمل شما در پاسخگويي به آنها که در نهايت به جلب رضايت مشتريان خواهد انجاميد وافزايش ميزان فروش   کمک خواهد کرد.
در يک عبارت خلاصه تر مي توان گفت CRM خود تخصصيست که در آن سه عامل مشتري ، فرآيندها و تکنولوژي به موازات هم  و همه در جهت رسيدن به هدفي واحد که بهينه سازي ارتباط مشتريان با يک سازمان يا واحد توليدي مي باشد در حرکتند.

CRM يا همان مديريت ارتباط با مشتريان ميباشد که يک استراتژي تجاري طراحي شده اي است تا از هزينه ها  کاسته  و باعث افزايش منافع يک سازمان در راستاي استحکام وفاداري به  مشتريان باشد .
يک سيستم مديريت ارتباط با مشتريان درست ، اطلاعاتي از تمامي منابع داخلي و منابع مرتبط خارجي يک سازمان براي پشتباني کردن يک مشتري  به همراه خواهد داشت.
CRM مشتريان را در يک سيستم يکپارچه بازاريابي ، فروش و پشتيباني در هر نقطه اي که قرار دارند پوشش ميدهد و در سريعتر  رسيدن در اهداف هاي نهايي يک سازمان در اين سه هدف  ياري خواهد داد .

سه  عنصر اصلي در يک CRM  موفق وجود دارد:

۱: افراد ۲: روند کار ۳: تکنولوژي يا فن آوري

سيستم مديريت ارتباط با مشتريان در قالب يک نرم افزار  به معناي مفهوم ارتباطات داخلي و خارجي  يک سازمان ،  برمحور فلسفه مشتري مداري در کل امور يک سازمان  تاکيد  و هدايت آن را به عهده ميگيرد.
بالا بردن سطح فروش با استفاده از تاکتيتهاي استراتژي بازرايابي و فروش   براي بوجود آوردن سطح رقابتي براي اعضاي يک سازمان از مزاياي ديگر استفاده يک CRM  در سازمان ها و شرکت ها ميباشد .

CRM   يک استراتژي برنامه ريزي شده است که با آموزش دادن و هدايت کردن کارمندان به شما نحوه چگونگي درک و فهم نياز هاي بيشتر مشتريان را آموزش داده  تا روابط افراد يک سازمان و مشتريان آن را استحکام بيشتري ببخشد د .
قلب موفق يک سازمان وابسته به رابطه خوب مشتريان با  سازمان ميباشد که اين موفقيت با مديريت ارتباط با مشتريان بوجود مي آيد و شرکت داده کاوي روش با تحقيقات و بررسي هاي متعدد خود در سالهاي اخير در پايه ريزي و تحقق رسيدن اهداف شرکتها و سازمانها منطبق با شرايط و قوانين کشور  ايران شما را در رسيدن به اين اهداف با استفاده از سيستم ارتباط با مشتريان روش  ياري خواهد کرد .

فارسی