شرکت فنی مهندسی پارتاک از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار نمود و هدف آن بهبود عملکرد سازمان با بهره گیری از استاندارد های بین المللی می باشد . با توجه به سوء استفاده برخی از افراد سود جو در ارائه گواهینامه های تقلبی و فاقد اعتبار این شرکت همواره تلاش نموده با راهنمایی مشتریان در اخذ گواهینامه های معتبر تحت مراجع بین المللی اعتبار دهی سهمی هر چند ناچیز ایفا نماید .  بدین منظور و در سربرگ استعلام گواهینامه  به تشریح روند استعلام گواهینامه معتبر پرداخته ایم .

امید است با استعانت از خداوند متعال در نیل به اهداف سازمان ها و بهبود عملکرد آنها نقشی موثر ایفا نماییم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی