شرکت فنی مهندسی بهبود آرمان پارتاک برای سال ۱۴۰۱ از فارغ التحصیلان زیر دعوت به همکاری می نماید :

 

 ردیف  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی جنسیت توضیحات 
۱ مدیریت صنعتی – دولتی – بازرگانی کارشناسی/ کارشناسی ارشد / دکتری خانم / آقا
۲ مهندسی صنایع کارشناسی/ کارشناسی ارشد / دکتری خانم / آقا
۳ مدیریت بازرگانی/ زبان انگلیسی کارشناسی/ کارشناسی ارشد خانم آشنا به مکاتبات بازرگانی خارجی

تذکر مهم  :  حداقل سابقه کار برای ردیف های شغلی ۱ و ۲ به شرح زیر می باشد :

دکتری:  ۱ سال

کارشناسی ارشد : ۲ سال

کارشناسی : ۴ سال

متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به صندوق پستی  info@bapco.ir  ارسال نمایند .

فارسی